Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

21/08/2021 07:23

Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong (chủ tịch UBND TP. HCM) giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều động, phân công giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị cũng có Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Trần Lê/VietnamFinance