Chuyện người trẻ đi làm hay nhảy việc, thái độ kém dưới góc nhìn của CEO Narvigos Nguyễn Phương Mai

01/07/2019 09:37

Hệ quả của nhảy việc liên tục không chỉ ảnh hưởng tới bản thân người lao động, mà còn làm nhà tuyển dụng không thể tìm được ứng viên cho vị trí cấp cao.