Công ty liên kết của Vinaconex tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng

09/08/2021 12:37

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC, UPCoM: VCR) vừa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Công ty liên kết của Vinaconex tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng

Công ty con của Vinaconex tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng

Theo đó, Vinaconex-ICT đã thực hiện chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu thành 30 triệu cổ phiếu, tương đương mức giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày thực hiện chuyển đổi là 5/8/2021, theo đề nghị của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu là Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG).

Được biết, Vinaconex-ICT là công ty liên kết của Vinaconex, với số lượng cổ phiếu VCR mà Vinaconex nắm giữ trước khi chuyển đổi trái phiếu là 19,28 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu là 10,71%.

Vốn điều lệ của Vinaconex-ICT tăng từ 1.800 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tổng số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành tăng từ 180 triệu đơn vị lên 210 đơn vị.

Vinaconex-ICT tiền thân là Ban quản lý dự án Cái Giá – Cát Bà, trực thuộc Vinaconex và được thành lập với nhiệm vụ thực hiện đầu tư dự án Cát Bà Amatina nằm tại vịnh Cái Giá, đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng.

Đơn vị này được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex từ năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.

Cổ phiếu VCR chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 10/5/2010 và hủy niêm yết vào ngày 5/5/2020. VCR thực hiện giao dịch tại hệ thống UPCoM từ ngày 10/5/2020 sau đó.

Về tình hình kinh doanh, VCR vừa ghi nhận quý thứ 7 liên tiếp thua lỗ, nâng lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý II lên hơn 234,8 tỷ đồng.

Theo VCR, do đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên công ty chưa ghi nhận doanh thu. Lỗ sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của VCR là hơn 5,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VCR tính đến cuối quý II là hơn 5.140 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần thời điểm đầu năm. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.907 tỷ đồng.

Theo A Lan/VietnamFinance