Coteccons muốn huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

09/07/2021 12:51

Theo kế hoạch điều chỉnh, CTD sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 500 tỷ đồng như dự kiến.

2019-12-03-ctd-hinh-1-1625809764.png

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa thông qua việc chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Coteccons sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 500 tỷ đồng như dự kiến. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu và bố trí nguồn vốn để trả nợ cũng được thống nhất về phương thức sử dụng. Chủ tịch hay người được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc cam kết đăng ký trái phiếu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và việc niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Coteccons vốn được biết đến là doanh nghiệp không sử dụng nợ vay nhưng kể từ khi chuyển giao quyền điều hành, ban lãnh đạo mới đã công bố kế hoạch sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng kinh doanh. Báo cáo tài chính quý I/2021 cho thấy, Coteccons đã vay gần 339 tỷ đồng sau đó tất toán ngay trong kỳ. 

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 của Coteccons không mấy khả quan khi doanh thu chỉ đạt 2.563 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 38%, về 120 tỷ đồng. 

Sau khi trừ chi phí, lãi ròng của nhà thầu xây dựng này đạt gần 55 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước - mức thấp nhất từng ghi nhận trong một quý kể từ khi Coteccons thành lập. 

Theo kế hoạch, Coteccons đặt muc tiêu 17.413 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng trong năm 2021. Trải qua 3 tháng đầu năm, Coteccons lần lượt thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo Doanh nhân và Pháp luật