FLC đã trả hết khoản nợ vay từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc

02/09/2018 19:53

Hợp đồng tín dụng giữa FLC và ICBC được ký ngày 28/3/2017 với hạn mức vay là 120 tỷ đồng. Thời hạn vay là 365 ngày, được tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Đến cuối quý II, FLC đã thanh toán hết khoản nợ với ICBC.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) lần đầu xuất hiện phần thuyết minh về một hợp đồng tín dụng mà FLC ký kết với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Hợp đồng tín dụng mang số ICBC.DN.2017.7 ngày 28/3/2017 với hạn mức vay là 120 tỷ đồng. Thời hạn vay là 365 ngày, được tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất được quy định trên từng khế ước nhận nợ, trong đó lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng là 8,5%/năm, đối với kỳ hạn 6 tháng là 8,7%/năm. Khoản vay dùng để bổ sung vốn lưu động cho FLC.

Đến quý 2 năm nay, FLC đã thanh toán hết số dư cho ngân hàng ICBC. Tại thời điểm 30/6, FLC không còn vay nợ ICBC.

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Thời điểm đầu năm, FLC còn nợ ICBC 101,6 tỷ đồng nhưng đến cuối quý II, FLC đã trả hết khoản nợ này. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 của FLC. Đơn vị: VND

Có những quý FLC vay ICBC tổng cộng hơn 220 tỷ đồng nhưng đồng thời số tiền mà FLC thanh toán cho ICBC cũng lên tới 120 tỷ đồng (quý IV/2017). Thực tế tại thời điểm cuối các quý, dư nợ vay của FLC tại ICBC chưa khi nào vượt quá 110 tỷ đồng (hạn mức vay tối đa là 120 tỷ đồng).

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Nguồn: các báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo các báo cáo tài chính, ICBC là ngân hàng nước ngoài duy nhất cho FLC vay trong khoảng thời gian quý 2/2017- quý 2/2018.

BIDV là chủ nợ lớn nhất

Đến thời điểm cuối quý II, dư nợ vay của FLC với các ngân hàng trong nước có giá trị như sau:

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Dễ thấy tại thời điểm 30/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC với tổng giá trị khoản vay ngắn hạn cũng như dài hạn là 1.646 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hợp đồng tín dụng được FLC ký kết với BIDV - Chi nhánh Tây Sơn, khoản vay có hạn mức tối đa 1.840 tỷ đồng, kỳ hạn 192 tháng (16 năm), lãi suất 9,8%/năm. Mục đích vay là để đầu tư dự án Quần thể Golf & Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nếu giả sử dư nợ vay trung bình cả năm 2018 bằng với mức cuối quý II là 1.646 tỷ đồng thì với lãi suất 9,8%/năm, tiền lãi mà FLC phải trả riêng cho BIDV năm nay là 161 tỷ đồng.

Hợp đồng tín dụng giữa FLC và ICBC được ký ngày 28/3/2017 với hạn mức vay là 120 tỷ đồng. Thời hạn vay là 365 ngày, được tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Đến cuối quý II, FLC đã thanh toán hết khoản nợ với ICBC.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) lần đầu xuất hiện phần thuyết minh về một hợp đồng tín dụng mà FLC ký kết với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Hợp đồng tín dụng mang số ICBC.DN.2017.7 ngày 28/3/2017 với hạn mức vay là 120 tỷ đồng. Thời hạn vay là 365 ngày, được tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất được quy định trên từng khế ước nhận nợ, trong đó lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng là 8,5%/năm, đối với kỳ hạn 6 tháng là 8,7%/năm. Khoản vay dùng để bổ sung vốn lưu động cho FLC.

Đến quý 2 năm nay, FLC đã thanh toán hết số dư cho ngân hàng ICBC. Tại thời điểm 30/6, FLC không còn vay nợ ICBC.

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Thời điểm đầu năm, FLC còn nợ ICBC 101,6 tỷ đồng nhưng đến cuối quý II, FLC đã trả hết khoản nợ này. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 của FLC. Đơn vị: VND

Có những quý FLC vay ICBC tổng cộng hơn 220 tỷ đồng nhưng đồng thời số tiền mà FLC thanh toán cho ICBC cũng lên tới 120 tỷ đồng (quý IV/2017). Thực tế tại thời điểm cuối các quý, dư nợ vay của FLC tại ICBC chưa khi nào vượt quá 110 tỷ đồng (hạn mức vay tối đa là 120 tỷ đồng).

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Nguồn: các báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo các báo cáo tài chính, ICBC là ngân hàng nước ngoài duy nhất cho FLC vay trong khoảng thời gian quý 2/2017- quý 2/2018.

BIDV là chủ nợ lớn nhất

Đến thời điểm cuối quý II, dư nợ vay của FLC với các ngân hàng trong nước có giá trị như sau:

flc da tra het khoan no vay tu ngan hang cong thuong trung quoc
Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Dễ thấy tại thời điểm 30/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC với tổng giá trị khoản vay ngắn hạn cũng như dài hạn là 1.646 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hợp đồng tín dụng được FLC ký kết với BIDV - Chi nhánh Tây Sơn, khoản vay có hạn mức tối đa 1.840 tỷ đồng, kỳ hạn 192 tháng (16 năm), lãi suất 9,8%/năm. Mục đích vay là để đầu tư dự án Quần thể Golf & Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nếu giả sử dư nợ vay trung bình cả năm 2018 bằng với mức cuối quý II là 1.646 tỷ đồng thì với lãi suất 9,8%/năm, tiền lãi mà FLC phải trả riêng cho BIDV năm nay là 161 tỷ đồng.

Kiên Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng