Hé lộ mức lương 'khủng' của sếp Vietinbank

26/05/2020 19:36

VietinBank đã trích ra gần 26 tỷ đồng để trả thù lao cho nhóm lãnh đạo cao cấp gồm 11 thành viên.

VietinBank đã trích ra gần 26 tỷ đồng để trả thù lao cho nhóm lãnh đạo cao cấp gồm 11 thành viên.

Năm 2019, thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã CK: CTG) là 0,28% lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức kế hoạch 0,38% đặt ra trước đó.

Với việc đạt 9.283 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế riêng lẻ, VietinBank đã trích ra gần 26 tỷ đồng để trả thù lao cho nhóm lãnh đạo cao cấp gồm 11 thành viên (năm 2019). Theo đó, trung bình, mỗi người nhận 2,3 tỷ đồng/năm, tương đương 190 triệu đồng/tháng.

Trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vừa được VietinBank thông qua, các cổ đông đã thông nhất tỷ lệ thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm.

Cũng tại Đại hội cổ đông thường niên thường niên, Vietinbank đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takas.

Với tỷ lệ nhất trí cao, thông qua bầu bổ sung 3 Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Ông Masahiko Oki - Cán bộ điều hành và Phó Trưởng Bộ phận kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank; ông Shiro Honjo - Cán bộ điều hành, Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân hàng thương mại Toàn cầu MUFG Bank giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank.

Đại hội cũng bầu bà Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH Indovina giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập VietinBank.

Hiếu Nguyễn - Theo Doanhnhan.vn

Theo Pháp Luật Plus

Bạn đang đọc bài viết "Hé lộ mức lương 'khủng' của sếp Vietinbank" tại chuyên mục Tài chính.