[Infographic] Người dân quốc gia nào ‘chăm’ làm nhất thế giới?

11/01/2018 09:03

Ở hầu hết các nơi trên thế giới, người lao động phải làm 8h một ngày. Tuy nhiên, người dân ở một số quốc gia có thể làm nhiều hơn hoặc ít hơn.

Thống kê số giờ làm việc trung bình năm 2016 ở các nước khác thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy những con số thú vị. Người Nhật Bản nổi tiếng vì văn hóa làm việc nhiều nhưng đây lại chưa phải nước "chăm" nhất châu Á.

Dương Tống/ Theo OECD