Lợi nhuận Coteccons giảm 129 tỷ đồng sau kiểm toán

02/04/2021 13:43

Lợi nhuận sụt giảm do Coteccons trích lập dự phòng các khoản phải thu trong báo cáo kiểm toán khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 156 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.

Lợi nhuận Coteccons giảm 129 tỷ đồng sau kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2020 của Coteccons đạt 335 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2020 kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán cả năm đạt gần 335 tỷ đồng, giảm hơn 128 tỷ đồng so với số liệu lũy kế năm trên BCTC quý IV/2020.

Báo cáo cho thấy, khoản lợi nhuận sụt giảm do doanh nghiệp đã trích lập thêm dự phòng các khoản phải thu trong báo cáo kiểm toán khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 500 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên 656 tỷ đồng.

Riêng chi phí dự phòng ghi nhận mức tăng đột biến từ 4,6 tỷ đồng trong năm 2019 lên 277 tỷ đồng trong năm 2020 do công ty thực hiện đánh giá lại các khoản phải thu khó đòi cần trích lập.

Coteccons lý giải, những năm trước đây, việc ghi nhận trích lập dự phòng của công ty chủ yếu phụ thuộc vào những đánh giá chủ quan của ban lãnh đạo đối với các khoản phải thu của từng đối tác, chỉ thực hiện ghi nhận chi phí khi có bằng chứng cụ thể về việc phá sản, thua kiện… Điều này chưa thực sự đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán.

Bắt đầu từ quý IV/2020, với mục tiêu tái cơ cấu và minh bạch hóa thông tin tài chính, đội ngũ kế toán mới của công ty đã thực hiện rà soát lại toàn bộ các số liệu và thiết lập các chính sách cụ thể cho việc ghi nhận trích lập dự phòng dựa trên các yếu tố định tính lẫn định lượng.

Một mặt, công ty thực hiện điều chỉnh nguyên tắc đánh giá tuổi nợ và phân loại nợ phù hợp với thông lệ phổ biến của ngành xây dựng. Mặt khác, công ty cũng chủ động thực hiện đánh giá về chủ đầu tư thông qua việc làm việc với các ngân hàng để tìm hiểu thông tin, đánh giá khả năng thanh toán của chủ đầu tư đối với dự án của công ty cũng như các dự án khác... qua đó đưa ra các đánh giá khách quan về sức khỏe tài chính của các chủ đầu tư.

Các khoản phải thu quá hạn với tuổi nợ trung bình cao của các chủ đầu tư bị đánh giá năng lực tài chính thấp sẽ phải ghi nhận trích lập dự phòng.

Ban lãnh đạo Coteccons cho biết mặc dù việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi nhiều nguồn lực để thực hiện và sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận kết quả kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo nhưng sẽ giúp các số liệu tài chính của công ty có độ chính xác, tin cậy cao hơn dựa trên các cơ sở vững chắc.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng việc trích lập các khoản dự phòng này không đồng nghĩa với việc công ty từ bỏ các quyền lợi liên quan đối với các khoản phải thu đó.

Bạn đang đọc bài viết "Lợi nhuận Coteccons giảm 129 tỷ đồng sau kiểm toán" tại chuyên mục Tài chính.