Gà LaChanh - MASAN

Ngân hàng nào đang trả lãi tiết kiệm cao nhất?

29/04/2020 21:54

Khảo sát trên 34 ngân hàng thương mại cho thấy, mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn một năm hiện là 8,48% và gửi online có lợi hơn tại quầy.

Thống kê lãi suất ngân hàng cao nhất dưới đây được thực hiện tính đến 29/4, với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn một năm trở xuống, bao gồm gửi tại quầy và online. Mức lãi suất này là niêm yết chính thức, không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với từng khách (khách quen, VIP, gửi tiền nhiều).

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm gần đây, theo định hướng giảm lãi cho vay hỗ trợ kinh tế. Riêng một tháng qua, mặt bằng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến một năm giảm khoảng 0,3-1%, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng khoảng 2-3%.

Do lãi suất gửi online thường cao hơn 0,1-0,3%, thậm chí tới 0,6% so với khi gửi tại quầy nên kết quả thống kê đa phần là lãi suất gửi online.

* Bên cạnh lãi suất, người gửi tiền nên quan tâm đến uy tín, chất lượng tài sản và dịch vụ của ngân hàng

Theo VNE

Bạn đang đọc bài viết "Ngân hàng nào đang trả lãi tiết kiệm cao nhất?" tại chuyên mục Tài chính.