Nhà cung cấp hàng cho Big C: 'Chúng tôi có nguy cơ phá sản'

03/07/2019 19:24

Các nhà cung cấp sản phẩm may mặc lo lắng và mất lòng tin trước quyết định bất ngờ ngừng nhập hàng của Big C. Họ đứng trước nguy cơ phá sản bởi công nhân có thể tìm việc mới.

Các nhà cung cấp sản phẩm may mặc lo lắng và mất lòng tin trước quyết định bất ngờ ngừng nhập hàng của Big C. Họ đứng trước nguy cơ phá sản bởi công nhân có thể tìm việc mới.

[embed]http://video.docbao.vn/2019/07/03/nha-cung-cap.mp4[/embed]

Trương Khởi

Theo Zing