Gà LaChanh - MASAN

Những trường có học phí từ 500 - 800 triệu đồng/năm ở TP.HCM

10/05/2019 19:24

Để cho con theo học ở những trường này, một năm phụ huynh phải chi trên 500 triệu đến gần 800 triệu đồng tiền học chưa kể các khoản phí khác.

Những trường có học phí từ 500 - 800 triệu đồng/năm ở TP.HCM
Học phí lớp 11-12 của 5 trường quốc tế ở Sài Gòn (Đồ họa: Lê Huyền)

Dưới đây là học phí của 6 trường phổ thông ở TP.HCM có mức đóng từ 500 triệu đồng trở lên cho mỗi năm học.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

- Từ lớp 1-5 là 509 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 545 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 9-10 học phí là 617 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 685 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế Singapore (SIS)

- Từ lớp 1-3 có học phí 398 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 4-6 là 400 triệu đồng/năm

- Từ lớp 7-8 là 420 triệu đồng/năm.

- Lớp 9-10 là 468 triệu đồng/năm

Trường Quốc tế TP.HCM

- Từ lớp 1-2 học phí ở mức 508 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 3-4 là 542 triệu đồng/năm.

- Lớp 5 là 557 triệu đồng/năm

- Lớp 6-8 là 631 triệu đồng/năm.

- Lớp 9-10 là 660 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 753 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế Mỹ (AIS)

- Từ lớp 1-5 là 475,8 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 523,4 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 9-10 là 549,6 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 có học phí 670,6 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn

- Lớp 1 là 496 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 2-6 là 562 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 7-9 là 629 triệu đồng/năm.

- Lớp 10-11 là 660 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 755 triệu đồng/năm.

Nhà trường cho biết sẽ tăng học phí trong năm học nếu chỉ số lạm phát hằng năm vượt quá 12%, và/hoặc tỷ lệ mất giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ tăng hơn 3% tính từ ngày niêm yết biểu phí gần nhất.

Trường quốc tế Mỹ (TAS)

- Từ lớp 1-5 là 404,5-410,5 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 457,5 triệu đồng /năm.

- Lớp 9-10 là 507,5 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 có học phí 549,5 triệu đồng/năm.

Lê Huyền

Những trường học ở Hà Nội có học phí trên 200 triệu đồng

Những trường học ở Hà Nội có học phí trên 200 triệu đồng

 - Nằm trong danh sách những trường có học phí đắt đỏ nhất nhì Hà Nội, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội, trường Quốc tế Hà Nội,… có mức học phí lên tới xấp xỉ nửa tỉ đồng mỗi năm.

Theo Vietnamnet