WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ông Lê Xuân Tuấn làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô thay ông Nguyễn Hữu Vinh

22/09/2021 09:30

Hà Đô công bố thay đổi Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày hôm 22/9/2021.

Ông Lê Xuân Tuấn làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô thay ông Nguyễn Hữu Vinh

Ông Lê Xuân Tuấn làm Phó tổng giám đốc Hà Đô (HDG) thay cho ông Nguyễn Hữu Vinh.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, HoSE: HDG) vừa công bố Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó tổng giám đốc công ty căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của ông Vinh ngày 6/9/2021 đã được HĐQT công ty phê duyệt.

Hà Đô cũng công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn vào vị trí Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 22/9/2021. Được biết, ông Tuấn sinh năm 1978, tại Thanh Hóa với trình độ chuyên môn là kỹ sư kiến trúc xây dựng.

Về kết quả kinh doanh của Hà Đô, tính riêng quý II, doanh thu thuần của công ty đạt 478 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh từ 1.128 tỷ đồng xuống chỉ còn 176 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 301,6 tỷ đồng, giảm 61% so với quý II/2020. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Hà Đô lãi sau thuế 100,6 tỷ đồng, giảm 81% so với quý II/2020.

Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 32,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 454 tỷ đồng trong quý II/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 1.832 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 502 tỷ đồng, giảm 35% so với nửa đầu năm ngoái. lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 354,7 tỷ đồng.

Năm 2021, HDG đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt là 4.863 tỷ đồng và 1.254 tỷ đồng, đạt 100% so với số thực hiện năm 2020.

Theo Anh Phan/VietnamFinance