Ông Nguyễn Đăng Quang rời HĐQT Masan Resources

Masan Resources trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyễn Đăng Quang.

Masan Reources sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Đăng Quang.
Masan Reources sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Đăng Quang.

CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources, UPCoM: MSR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, công ty muốn xin phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Quang và số lượng thành viên còn lại là 4 người cho nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Quang sinh năm 1963 hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan và Phó Chủ tịch ngân hàng Techcombank. Ông làm Chủ tịch của Masan Resources từ 2/2013 đến 4/2017 và gởi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào cuối năm 2019.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, HĐQT cũng trình phương án thay đổi tên công ty. Kế hoạch chi tiết chưa trình bày.

Về kinh doanh, Masan Resources đưa ra 2 kịch bản. Kế hoạch kinh doanh ở mức thấp là 8.000 tỷ doanh thu và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông giảm 43% so với năm trước còn 200 tỷ đồng. Với mức cao, doanh thu là 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 42% lên 500 tỷ đồng.

Năm 2019, Masan Resources ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu giảm hơn 30% còn khoảng 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 47% xuống 352 tỷ đồng. Với kết quả đó, công ty sẽ không chia cổ tức cho năm 2019.

Một nội dung quan trọng khác là đề xuất phương án chào bán cổ phần mới bằng hình thức riêng lẻ, tổng khối lượng phát hành dự kiến tối đa 9,99% số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách. Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Nguồn NDH: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/ong-nguyen-dang-quang-roi-hdqt-masan-resources-1270833.html
Đang tải...