Ông Nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

13/12/2019 21:32

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1800/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên - phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV - giữ chức vụ tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1960, quê Ninh Bình. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế và trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13 và 14. Hiện ông là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Theo quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, tổ tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, tổ tư vấn kinh tế cũng phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, tổ tư vấn kinh tế cũng đưa ra khuyến nghị với Thủ tướng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời.

Đồng thời, tổ tư vấn kinh tế cũng tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng trình Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tổ tư vấn kinh tế được chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ.

Thành viên của tổ tư vấn kinh tế được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ.

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng được thành lập vào cuối tháng 7-2017. Trước ông Kiên, ông Vũ Viết Ngoạn - nguyên chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - là tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

L.Thanh/Theo Tuổi Trẻ

link gốc: https://tuoitre.vn/ong-nguyen-duc-kien-lam-to-truong-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-20191213202853078.htm