Rời ghế Tổng giám đốc Eximbank, ông Lê Văn Quyết về đâu?

04/06/2019 15:04

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – EIB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao của ngân hàng.


Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – EIB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao của ngân hàng.

Theo đó, HĐQT Eximbank đã có quyết định cho thôi đảm nhiệm thành viên HĐTV và thôi giữ chức danh chủ tịch HĐTV Eximbank AMC đối với ông Cao Xuân Ninh.

Đồng thời, ngân hàng bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết – thành viên HĐQT Eximbank vào HĐTV Eximbank AMC, và chỉ định ông Lê Văn Quyết giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC thay thế cho ông Cao Xuân Ninh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019.

Ông Lê Văn Quyết từng là Tổng Giám đốc Eximbank và đã hết hợp đồng lao động với ngân hàng từ ngày 5/4. Sau đó, Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó TGĐ Thường trực – nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng Giám đốc – làm Quyền Tổng Giám đốc Eximbank.

Ngân hàng cũng bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh lên làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho ông Lê Minh Quốc.

Eximbank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/6 tới đây, sau 2 lần họp bất thành trước đó.