Từ khóa "huy động được 12,5 triệu USD trong 31 giây" :