Từ khóa "kế hoạch mua lại các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam" :