Từ khóa "nữ sinh Hải Dương được cấp học bổng 25 tỷ đồng" :