Từ khóa "Quốc gia đầu tiên lưu hành Bitcoin như tiền tệ hợp pháp" :