Tập đoàn Hoa Sen lỗ 'khủng', ông chủ Lê Phước Vũ thu nhập ra sao?

08/01/2019 07:04

Với 42 triệu đồng/tháng, mức thu nhập của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen - chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn khiến nhiều người bất ngờ.

Với 42 triệu đồng/tháng, mức thu nhập của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen - chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn khiến nhiều người bất ngờ.

Theo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017-2018 vừa được Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) công bố, tổng mức thù lao, chi phí hoạt động cho hội đồng quản trị (HĐQT) và các chức danh trực thuộc HĐQT tập đoàn này trong năm qua được chi trả trong hạn mức 1,5% x lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã được kiểm toán.

Cụ thể, thù lao với Chủ tịch HĐQT Hoa Sen là 30 triệu đồng/tháng, đối với Phó chủ tịch HĐQT là 25 triệu đồng/tháng và với Thành viên HĐQT là 20 triệu đồng/tháng.

Với cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, trong niên độ tài chính 2017-2018, ông Lê Phước Vũ nhận được mức thù lao 30 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông Lê Phước Vũ còn nhận thêm 12 triệu đồng/tháng với chức danh Trưởng Ban tái cấu trúc tập đoàn.

Như vậy, tổng thu nhập theo chức danh của ông Vũ chỉ 42 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen - có tổng thu nhập theo chức danh chỉ 42 triệu đồng/tháng. Ảnh: Tuoitrethudo.

Mức thu nhập này của ông Lê Phước Vũ thấp hơn ông Trần Quốc Tri, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Hoa Sen. Theo đó, ông Trần Quốc Tri nhận được 20 triệu đồng/tháng vì là Thành viên HĐQT, 100 triệu đồng/tháng lương Tổng Giám đốc, 9 triệu đồng/tháng thu nhập của Phó Ban tái cấu trúc, 20 triệu đồng/tháng khi giữ chức thành viên Ban tổng Giám đốc phụ trách nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Tổng cộng thu nhập của ông Tri là 149 triệu đồng/tháng, gấp 3,5 lần so với ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.

Mức thu nhập các thành viên HĐQT Tập đoàn Hoa Sen niên độ 2017-2018. Ảnh: Lao động.

So với năm 2016-2017, mức thu nhập hàng tháng trong niên độ tài chính 2017-2018 của ông Lê Phước Vũ thấp hơn gần 10 lần. Thời gian trước, ngoài mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng cho chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Vũ còn nhận thêm 100 triệu đồng/tháng với chức danh Trưởng Ban tái cấu trúc tập đoàn. Như vậy, ông Vũ thu nhập 130 triệu đồng/tháng trong năm 2016-2017.

Mức thu nhập các thành viên HĐQT Tập đoàn Hoa Sen niên độ 2016-2017. Ảnh: Hoasen Group.

Trong bản kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 - 2019 do HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đề xuất để ĐHĐCĐ thông qua trong cuộc họp thường niên sắp tới, Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ đề ra kế hoạch tiêu thụ hơn 2 triệu tấn sản phẩm (thành phẩm và phụ phẩm), tăng 7% so với kết quả niên độ trước.

Về chỉ tiêu doanh thu thuần theo kế hoạch của Tập đoàn Hoa Sen là 31.500 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả thực hiện niên độ 2017 – 2018.

Hoàng Minh

Theo Kiến thức