Vì đâu công ty của Bầu Đức vẫn thua lỗ gần trăm tỉ?

03/05/2019 15:29

Kết thúc quý I-2019, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) lỗ ròng 99 tỉ đồng, cùng kỳ năm ngoái công ty này đã lãi 22 tỉ.

Kết thúc quý I-2019, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) lỗ ròng 99 tỉ đồng, cùng kỳ năm ngoái công ty này đã lãi 22 tỉ.

Giải trình điều này, doanh nghiệp nông nghiệp của Bầu Đức vừa phát đi thông báo chi tiết về tình hình nguồn thu quý I-2019, bao gồm:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 218 tỉ, tương đương giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bị tác động bởi: doanh thu trái cây giảm 174 tỉ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới chưa đến kỳ thu hoạch; doanh thu bán ớt giảm 53 tỉ đồng do diện tích trồng ớt giảm; doanh thu bán hàng hóa giảm 46 tỉ đồng do quý I-2018 doanh nghiệp có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi.

Doanh thu tài chính doanh nghiệp cũng giảm 130 tỉ đồng, chủ yếu giảm khoản thu nhập lãi cho vay. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 24 tỉ đồng do chi phí lãi vay tăng. Doanh thu khác tăng nhờ hoàn nhập một số khoản dự phòng. Ngược lại chi phí khác giảm do chi phí chuyển đổi vườn cây ít phát sinh hơn cùng kỳ.

Do đó, lỗ trước thuế của doanh nghiệp là 90 tỉ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỉ và lãi khác 157 tỉ đồng.

Tổng quan, sở dĩ công ty nông nghiệp Bầu Đức thua lỗ 99 tỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 do doanh nghiệp không còn một số khoản thu từ mảng chăn nuôi cũng như cây ớt, trong khi mảng chủ lực là nguồn thu từ chuối chưa đến kỳ thu hoạch.

Lên kế hoạch cho cả năm 2019, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần đạt 4.775 tỉ đồng. Trong đó, mảng cây ăn trái sẽ là nguồn thu chủ lực với 4.306 tỉ đồng, tương đương tỷ trọng 90,2% tổng doanh thu công ty.

NGUYỄN QUANG

Theo PLO