VND báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 2 hơn 389 tỷ đồng; tự doanh mua thêm VHM, MWG

20/07/2021 12:21

Các mảng hoạt động của CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) tăng mạnh trong quý 1/2021. Trong nửa đầu năm, tự doanh của VND mua mạnh VIC, VHM, MWG và bán ra TCB, HPG.

Lãi sau thuế quý 2 gấp 2.9 lần cùng kỳ nhưng giảm so với quý 1

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, trong quý 2, VND báo doanh thu tăng trưởng ở các mảng hoạt động chính. Công ty cho biết, chỉ số chứng khoán liên tục tăng đồng thời thanh khoản duy trì ở mức cao trong quý đã có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh.

vnd-bctc-quy-2-cty-me-1626758220.png
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 2/2021 của VND

Cụ thể, doanh thu môi giới của VND đạt hơn 371.3 tỷ đồng, gấp gần 3.4 lần cùng kỳ. Lãi cho vay, phải thu cũng gấp hơn 2.1 lần cũng kỳ đạt hơn 244 tỷ đồng. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 328 tỷ đồng, gấp hơn 2.6 lần cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu hoạt động của VND đạt gần 1.1 ngàn tỷ đồng, gấp 2.6 lần quý 2 năm trước.

Song hành với doanh thu tăng mạnh, Công ty cũng ghi nhận chi phí trong kỳ gấp hơn 2.8 lần cùng kỳ năm trước, lên 423 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ tài sản FVTPL và chi phí môi giới tăng mạnh.

Kết thúc quý 2, VND báo lãi sau thuế hơn 389 tỷ đồng, gấp khoảng 2.9 lần cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, kết quả này vẫn giảm gần 20% so với quý liền trước.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế của VND lần lượt đạt hơn 2.1 ngàn tỷ đồng và 904 tỷ đồng, gấp 2.5 lần và 4.7 lần cùng kỳ.

Dư nợ margin gần gấp đôi đầu năm

Tới cuối quý 2, tổng tài sản của VND đạt hơn 22.46 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 50% so với đầu năm. Dư nợ cho vay tại thời điểm này lên tới hơn 9.3 ngàn tỷ đồng, gần gấp đôi con số đầu năm.

Trong kỳ, nợ phải trả của Công ty cũng tăng mạnh từ 11.1 ngàn tỷ đồng lên gần 17.7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 60%. Nợ phải trả tăng mạnh chủ yếu đến từ khoản vay ngắn hạn (tăng 21% lên 11.5 ngàn tỷ đồng), các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (tăng hơn 9 lần lên hơn 3,854 tỷ đồng).

Mua mạnh VIC, VHM, MWG trong nửa đầu năm

So với đầu năm, danh mục tài sản FVTPL và tài sản giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của VND tăng mạnh. Trong đó, Tài sản FVTPL tăng hơn 82% lên 1,766.6 tỷ đồng.

vnd-bctc-quy-2-cty-me-fvtpl-1626758220.png
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 2/2021 của VND

Tại thời điểm này, PTI, VHM, VIC, MWG là những mã cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của Công ty. Trong đó, Công ty đang ghi nhận lợi nhuận lớn đối với cổ phiếu PTI (Giá trị hợp lý vào cuối quý 2 là hơn 416.3 tỷ đồng, tăng gần 56% so với giá gốc).

So với đầu năm, Công ty đã gia tăng tỷ trọng đang kể với cổ phiếu VHM, VIC, MWG. Ngược lại, Công ty giảm tỷ trọng với cổ phiếu HPG và TCB.

Ở danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, LTG, C4G, CTR là những mã đáng chú ý.

Theo Chí Kiên/Vietstock