WinComerce nhà bán lẻ của năm

Xe VinFast Lux 2.0 bị đâm nát đầu, người ngồi trong có sao không?

28/07/2019 19:27

VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 vừa trải qua những bài test khắc nghiệt nhất tại Trung tâm thử nghiệm xe cao cấp ở Aschaffenburg (Đức).

VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 vừa trải qua những bài test khắc nghiệt nhất tại Trung tâm thử nghiệm xe cao cấp ở Aschaffenburg (Đức).

Theo Cartimes