1 căn nhà không giải tỏa, dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ‘chôn chân’ hơn 16 năm

22/02/2020 11:44

Vì một căn nhà không giải tỏa và một số hộ dân không di dời mà hơn 16 năm qua, dự án Dragon City của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (thành viên Sovico Holdings của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo) không thể triển khai.

1 căn nhà không giải tỏa, dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ‘chôn chân’ hơn 16 năm (ảnh minh họa)
1 căn nhà không giải tỏa, dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ‘chôn chân’ hơn 16 năm (ảnh minh họa))

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, năm 2004, công ty này trúng đấu giá đất khu đất có diện tích 44,49 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM để thực hiện dự án Dragon City.

Công ty Phú Long đã thanh toán đủ toàn bộ tiền trúng đấu giá, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với 14 khu đất theo đúng quy định và đã được UBND TP. HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án.

Tuy nhiên đến nay, tại Phân khu số 15 của dự án Dragon City, vẫn còn tồn tại 1 căn nhà trên khu đất và một số hộ dân không chịu di dời. Điều này khiến hơn 16 năm qua Công ty Phú Long không thể triển khai dự án.

Phú Long đề nghị UBND TP. HCM chỉ đạo các sở ngành và UBND huyện Nhà Bè thực hiện dứt điểm việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng để công ty thực hiện dự án.

Cũng liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, Phú Long còn một dự án với UBND TP. HCM đó là “ngầm hóa đường điện cao thế 220kV Nhà Bè - Tao Đàn (đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến trạm Nhà Bè)”.

Với dự án này, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè có trách nhiệm tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty Phú Long. Ngược lại, Công ty Phú Long có trách nhiệm ứng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và ngầm hóa tuyến điện.

Theo phương án bồi thường được duyệt, Công ty Phú Long đã chuyển hơn 160 tỷ đồng cho Trung tâm phát triển quỹ đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hơn 12 năm qua Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban nồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè vẫn chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong để giao đất cho Công ty Phú Long thực hiện dự án ngầm hóa và chưa biết bao giờ việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện xong.

Phú Long cho biết trong nhiều năm qua, công ty này đã có rất nhiều văn bản gửi UBND thành phố, UBND huyện Nhà Bè và các sở ngành có liên quan kiến nghị giải quyết.

UBND thành phố cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo về nội dung này. Gần đây nhất ngày 12/2/2019, UBND thành phố đã có ý kiến tại Thông báo kết luận số 60/TB-VP ngày 12/02/2019, giao UBND huyện Nhà Bè thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ sự tiến triển nào trong việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Phân khu số 15 và dự án ngầm hóa đường điện cao thế 220Kv Nhà Bè - Tao Đàn.