Báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng năm 2018, Prudential Việt Nam công bố cam kết thương hiệu mới

14/04/2019 09:43

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018.

Báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng năm 2018, Prudential Việt Nam công bố cam kết thương hiệu mới

Theo đó, năm 2018, Prudential đạt doanh thu 19.019 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 18,7% và doanh thu phí mới quy năm đạt 4.480 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.382 tỷ đồng cũng như duy trì mức thanh khoản cao với biên khả năng thanh toán hơn 130%.

Năm 2018, tổng giá trị tài sản của công ty đạt 90.024 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 81.508 tỷ đồng, tăng tương ứng là 21,4% và 23% so với năm ngoái. Trong năm qua, mức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của công ty đạt hơn 6.703 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017.

Prudential cũng cho hay trong năm 2019, hãng này chuyển từ cam kết thương hiệu cũ “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” sang cam kết thương hiệu mới là “Lắng nghe, thấu hiểu, hành động".

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên của Prudential Plc - một tập đoàn tài chính lớn có trụ sở đặt tại Anh. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999, năm 2019 đánh dấu mốc Prudential Việt Nam tròn 20 năm hiện diện tại thị trường này.

Tại Việt Nam, Prudential hiện cung cấp các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ, tích lũy và đầu tư.

Theo Vietnam Finance