Bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAGL nói gì?

31/08/2021 10:27

CEO Võ Trường Sơn khẳng định tập đoàn đã lập kế hoạch dòng tiền, đàm phán với chủ nợ về các điều khoản vi phạm để đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

hagl-1-1630380384.jpg

Trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bị kiểm toán viên nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế gần 7.372 tỷ đồng và lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính tổng hợp (công ty mẹ) cũng hơn 7.065 tỷ.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng chỉ ra tập đoàn đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay. Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tổng giám đốc Võ Trường Sơn cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính, HAGL đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, ban tổng giám đốc tiến hành lập báo cáo trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Ngoài ra, HAGL cũng đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ luỹ kế với tổng giá trị gần 3.264 tỷ đồng.

Lãnh đạo tập đoàn nói thêm, trong năm 2021, nguồn thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn thu tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.

“Ban lãnh đạo tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng hoạt động chăn nuôi heo và bò sinh sản. Trong tương lai, hoạt động chăn nuôi hứa hẹn mang lại doanh thu lớn và tạo dòng tiền cho tập đoàn”, văn bản giải trình của HAGL viết.

Hơn nữa tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, HAGL xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.

Trên báo cáo đã soát xét, HAGL bị điều chỉnh tăng giá vốn và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm còn hơn 8 tỷ đồng, từ mức 18 tỷ xuống trên báo cáo tự lập trước đó.

Dù vậy kết quả này so với cùng kỳ năm 2020 vẫn ghi nhận sự cải thiện mạnh, nửa đầu năm ngoái HAGL lỗ đến 1.397 tỷ đồng. Chỉ số tài chính của tập đoàn được cải thiện một phần nhờ không còn hợp nhất với HAGL Agrico, không còn lập dự phòng các khoản phải thu cũng như chi phí chuyển đổi cũng giảm đáng kể.

Theo Huy Lê/Zing