Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Tiết lộ mức lương Warren Buffett nhận trong hơn 40 năm qua

Kể từ năm 1980, “nhà hiền triết xứ Omaha” nhận lương 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, số tiền Berkshire chi để bảo vệ an ninh cho Buffett và gia đình còn lớn hơn nhiều tiền lương ông nhận được  Warren Buffett là...