Chuyển cửa hàng Thế giới Di động thành Điện máy xanh, Bách hóa xanh 'tấn công' ra tỉnh cho kết quả ra sao?

01/02/2019 13:02

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất và riêng quý IV/2018 so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất và riêng quý IV/2018 so với cùng kỳ năm trước.

MWG tiến hành hàng loạt giải pháp về hoạt động kinh doanh.

Về báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần quý IV/2018 công ty đạt 21.038 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, tăng trưởng 21,2% so với quý IV/2017. Nguyên nhân chính là do MWG tiếp tục chuyển đổi một số cửa hàng Thế giới Di động (TGDĐ) thành Điện Máy Xanh (ĐMX) và Điện Máy Xanh mini. Các cửa hàng ĐMX/ĐMX mini sau chuyển đổi đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi.

Trong quý IV/2018, MWG bắt đầu thử nghiệm việc thay đổi cách sắp xếp tại cửa hàng ĐMX mini để tối ưu hóa số lượng và diện tích trưng bày sản phẩm. Giải pháp này giúp công ty tăng doanh số cho các siêu thị kinh doanh tốt, nằm trong khu vực còn tiềm năng khai thác thêm doanh thu nhưng không có khả năng mở rộng diện tích.

Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) mở rộng thử nghiệm đi các tỉnh ngoài TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bến Tre. Doanh thu trung bình một tháng của cửa hàng BHX trong quý IV/2018 tăng trưởng mạnh so với doanh thu cùng kỳ 2017. Biên lợi nhuận gộp của BHX quý cuối năm 2018 được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước đó.

Về báo cáo riêng, doanh thu quý IV/2018 công ty đạt 1.374 tỷ đồng, tăng trưởng 5.531% so với quý IV/2017; lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 là 1.349 tỷ đồng so với con số âm 355 tỷ đồng cùng kỳ 2017. Nguyên nhân là do công ty mẹ ghi nhận nghiệp vụ nhận cổ tức từ công ty con trong quý IV/2018.

Mới đây, Hội đồng quản trị MWG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mục tiêu đạt 108.468 tỷ đồng doanh thu và 3.571 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch năm 2018 thì kế hoạch năm 2019 của công ty ghi nhận mức tăng 25,6% về doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tới 37%.

HUYỀN TRÂM

Theo BizLive