Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế 700 triệu

22/08/2021 11:48

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietbeverage, bị tạm hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp này còn nợ thuế và tiền phạt chậm nộp tổng cộng hơn 700 triệu đồng.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh với 4 cá nhân không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ 18/8 đến khi các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Quyết định áp dụng đối với ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vietbeverage (MST 0105855700); ông Phạm Ngọc Hoa, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị và Chuyển giao công nghệ GMT Việt Nam (MST 0104262024).

Danh sách này còn có ông Nguyễn Văn Mẫn, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH XNK Đại Nam (MST 4900789578) và bà Tôn Thị Cầm, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Nam (MST 2300548672).

Theo cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Vietbeverage nợ thuế và tiền phạt chậm nộp 350 triệu đồng tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng) và nợ thuế hơn 350 triệu đồng tại Chi cục Hải qua Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). 

DSC_6068_zing

Từ đầu năm, nhiều cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh, dừng làm thủ tục hải quan vì công ty nợ thuế. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thiết bị và Chuyển giao công nghệ GMT Việt Nam còn nợ thuế hơn 50 triệu đồng tại một số chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Công ty TNHH XNK Đại Nam nợ hơn 236 triệu đồng (tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng và Chi cục Kiểm tra sau thông quan Lạng Sơn).

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Nam còn nợ thuế 42 triệu đồng tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế) quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gồm thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp trên.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

Theo Tuấn Hùng/Zing