[Infographic] Hệ sinh thái Vingroup

20/02/2018 09:26

2017 là đánh dấu nhiều sự thành công trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), sau sự kiện đáng chú ý khai trương nhà máy ô tô Vinfast tại Hải Phòng, Tập đoàn chính mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh thứ 7.

Hiện tại kinh doanh bất động sản vẫn là ngành đem lại doanh thu chủ yếu về cho Tập đoàn. Bên cạnh đó Vingroup liên tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác và nghiên cứu lĩnh hoạt động mới.

Bạch Mộc - Việt An

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết "[Infographic] Hệ sinh thái Vingroup" tại chuyên mục Chuyện thương trường.