Người lao động cần thực hiện những thủ tục nào để nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ?

02/10/2021 11:02

Người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Người lao động cần thực hiện những thủ tục nào để nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ?

Người lao động cần thực hiện những thủ tục nào để nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ?

Ngày 1/10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 28 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 38.000 tỷ đồng, trong đó 30.000 tỷ hỗ trợ cho người lao động và 8.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Theo quyết định, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để gửi người sử dụng lao động, chậm nhất đến hết ngày 20/10. Danh sách lao động được hỗ trợ sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách, người sử dụng lao động công khai danh sách người được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Sau đó, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người tự nguyện không nhận hỗ trợ rồi gửi đến cơ quan BHXH.

Với người lao động cần điều chỉnh thông tin, chậm nhất đến ngày 10/11, doanh nghiệp lập danh sách đã điều chỉnh của những người này gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Việc chi trả được khuyến khích thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, người lao động có hồ sơ đúng, đủ thông tin theo yêu cầu sẽ được nhận hỗ trợ trong vòng tối đa 15 ngày. Lao động có hồ sơ cần chỉnh sửa thông tin sẽ nhận được hỗ trợ trong tối đa 25 ngày.

Với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 và đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc không còn ở doanh nghiệp, người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo biểu mẫu có sẵn, gửi cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi có nhu cầu nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12, khuyến khích trả qua tài khoản của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH cũng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Tại Quyết định số 23, Chính phủ cũng nêu rõ chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Theo đó, thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Trong thời gian này, hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Theo Quyết định được ban hành, mức hỗ trợ người lao động dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cụ thể:

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: 1,8 triệu đồng/người.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2,1 triệu đồng/người.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2,4 triệu đồng/người.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2,65 triệu đồng/người.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2,9 triệu đồng/người.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: 3,3 triệu đồng/người.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12.

Theo Ngọc Ánh/VietnamFinance