VinMart

Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm Thành viên HĐQT Ricons

30/06/2020 17:00

Ông Nguyễn Bá Dương vừa có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Ricons với lý do bận một số việc cá nhân.

Ông Nguyễn Bá Dương. Ảnh: VNF
Ông Nguyễn Bá Dương. Ảnh: VNF)

Trong đơn từ nhiệm, ông Dương cho rằng mình không thể hoàn thành tốt vai trò Thành viên HĐQT tại Ricons nên mong HĐQT chấp thuận và lựa chọn người thay thế. Đơn từ nhiệm được viết vào ngày 22/6.

Cũng trong ngày 22/6, HĐQT Coteccons có sự xáo trộn về nhân sự, khi công bố Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng từ nhiệm Thành viên HĐQT. Cotecons tuyên bố HĐQT đã đạt được những bước tiến quan trọng để giải quyết các quan ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, vì lợi ích tốt nhất của cổ đông, cán bộ công nhân viên và khách hàng, để đưa công ty sớm ổn định và giữ vững vị thế dẫn đầu ngành xây dựng tại Việt Nam. Cả ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công đều là Thành viên HĐQT Ricons.

Như vậy, ông Dương rút khỏi Ricons và làm Chủ tịch HĐQT Coteccons. Còn ông Nguyễn Sỹ Công rút khỏi HĐQT Coteccons và hiện còn là Thành viên HĐQT Ricons.

Ricons là doanh nghiệp được nhắc đến nhiều trong mâu thuẫn giữa nhóm cổ đông Kustocem với ban lãnh đạo Coteccons, khi nhóm này cho rằng tồn tại những xung đột lợi ích giữa 2 công ty. Coteccons khẳng định đã ngừng giao thầu cho Ricons từ tháng 5, còn Ricons cho biết việc này không ảnh hưởng đến kinh doanh. Ricons đã phát triển một hệ sinh thái riêng có tên Ricons Group.

Chiều nay (30/6), Coteccons tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Một câu hỏi được nhiều cổ đông quan tâm, là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương có rời đi khi mà 4/7 thành viên trong HĐQT đại diện cho Kustocem và The8th.

Nguồn: https://ndh.vn/doanh-nghiep/ong-nguyen-ba-duong-tu-nhiem-thanh-vien-hdqt-ricons-1271252.html