ROS báo lãi ròng 2020 'bay hơi' 99%

30/01/2021 08:48

CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với đa phần các chỉ tiêu năm 2020 đều giảm.

Trong quý 4, ROS ghi nhận doanh thu thuần "lao dốc" 82% so với cùng kỳ, xuống còn 245 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 92% do trong kỳ, Công ty không ghi nhận khoản lợi nhuận gộp chủ yếu từ bán căn hộ dự án 18 Phạm Hùng của Công ty TNHH Đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS (Công ty con) và ảnh hưởng sau dịch Covid-19 dẫn đến doanh thu thi công và sản lượng giảm. Biên lãi gộp giảm từ 13% xuống còn 5%.

Doanh thu hoạt động tài chính gấp 2.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 183 tỷ đồng chủ yếu do Công ty bán khoản đầu tư tài chính.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 96% do giảm quy mô các khoản vay, hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 65% và không ghi nhận chi phí bán hàng.

Kết thúc quý cuối năm, lãi ròng của ROS tăng vọt lên 151 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của ROS. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của ROS

Lũy kế cả năm 2020. ROS ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 63% và 99%, xuống còn 1,799 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Cho năm 2020, Công ty đặt kế hoạch đi lùi với chỉ tiêu doanh thu 3,400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 30% và 70% so với năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch, ROS chỉ mới thực hiện được 53% chỉ tiêu doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ROS ghi nhận hơn 10,483 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 3,859 tỷ đồng, giảm 25%. Ngược lại, hàng tồn kho tăng nhẹ 6%, lên gần 2,726 tỷ đồng (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 76%).

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận hơn 4,474 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 4,156 tỷ đồng (giảm 6%) và dư nợ vay dài hạn gần 319 tỷ đồng (tăng 66%).

Theo FILI

http://fili.vn/2021/01/ros-bao-lai-rong-2020-bay-hoi-99-737-824322.htm

Bạn đang đọc bài viết "ROS báo lãi ròng 2020 'bay hơi' 99%" tại chuyên mục Chuyện thương trường.