Vì đâu Louis Land (BII) bất ngờ muốn giải thể, bán vốn các công ty con?

20/09/2021 10:52

Cách sử dụng vốn góp của Louis Land (BII) tại hầu hết các công ty con nằm trong kế hoạch giải thể, thoái vốn đều đã được kiểm toán lưu ý tại báo cáo tài chính mới nhất.

Vì đâu Louis Land (BII) bất ngờ muốn giải thể, bán vốn các công ty con?

Vì đâu Louis Land bất ngờ muốn giải thể, bán vốn các công ty con?

HĐQT Công ty Cổ phần Louis Land (HNX: BII) vừa thông qua kế hoạch giải thể các công ty con, chi nhánh công ty và thoái vốn tại các công ty con.

Cụ thể, BII có kế hoạch giải thế 2 công ty con và 1 chi nhánh bao gồm Công ty TNHH MTV Kinh doanh Hạ tầng Bảo Thư Trị An (vốn điều lệ 45 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai), Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận (vốn điều lệ 81 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận) và chi nhánh Công ty Cổ phần Louis Land tại tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp "nhà Louis" cũng thông qua kế hoạch thoái vốn, giảm sở hữu tại 3 công ty con, gồm Công ty TNHH Louis Bricks (vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH Louis IC Tân Bình (vốn điều lệ 120 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận) và Công ty TNHH Louis IC Trị An (vốn điều lệ 45 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai).

BII ủy quyền cho tổng giám đốc lập phương án, chiến lược thoái vốn tại 3 công ty con nêu trên.

Trước hết, động thái bán vốn, giải thể công ty con, chi nhánh của BII diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa về với hệ sinh thái của Tập đoàn Louis Holdings, định hướng mới là lấy bất động sản làm trọng tâm để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, cũng để phù hợp với chiến lược của "nhà Louis".

BII dự kiến tập trung vào việc mở rộng bất động sản khu công nghiệp để tận dụng quỹ đất hiện có, hướng tới phát triển bất động sản thương mại, dịch vụ trong các giai đoạn tiếp theo. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ xúc tiến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng thuê đất tại cụm công nghiệp Tân Bình, cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Thắng Hải 2 và đồng thời đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp Thắng Hải 3.

Doanh nghiệp từng chia sẻ, sẽ tiếp tục triển khai đầu tư các dự án bất động sản, thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao. Đồng thời, lên có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để huy động hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng, cách sử dụng vốn góp của BII tại các công ty con nằm trong kế hoạch giải thể đều được kiểm toán lưu ý tại báo cáo tài chính mới nhất.

Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán của BII cho thấy, kiểm toán đã nhấn mạnh các khoản mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của BII. Dù doanh nghiệp đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án, song kiểm toán vẫn lưu ý về tiến độ thực hiện các dự án trên thực tế.

Kiểm toán cũng lưu ý vấn đề BII sử dụng toàn bộ vốn góp tại các công ty con (Đô thị An sinh Định Thành, Louis IC Tân Bình, Louis IC Trị An) để tạm ứng tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện dự án tại các công ty này.

Đồng thời, BII đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại Louis Bricks để ứng trước cho Công ty Louis Decor & Contruction nhằm thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung. Những điều này đã khiến kiểm toán lo ngại về nguồn vốn kinh doanh còn lại trong việc duy trì và hoạt động kinh doanh bình thường của BII.

Mặt khác, kiểm toán cũng lưu ý việc BII đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Golden Resource và ghi nhận lỗ từ việc thanh lý công ty con này trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021, xuất phát từ việc doanh nghiệp đã thay đổi kế hoạch đầu tư dài hạn so với định hướng ban đầu.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của BII đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 27% so với con số tự lập do tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi trị giá 6 tỷ đồng.

Theo Tân Mai/VietnamFinance