VietinBank sắp thưởng nhân viên gần 6 tháng lương bình quân

15/12/2020 17:01

Thông qua quỹ khen thưởng và phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018-2019, ngân hàng VietinBank dự kiến thưởng nhân viên tới 5,8 tháng lương bình quân.

Hội đồng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) mới đây đã công bố nghị quyết về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2018 và 2019.

Theo đó, với phần lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2018 của VietinBank đạt gần 5.054 tỷ đồng, sau khi trích 253 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 505 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính, ban lãnh đạo VietinBank quyết định dành 1.393 tỷ đồng để trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Trong đó, quỹ khen thưởng là hơn 791 tỷ đồng và quỹ phúc lợi là 602 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 2.902 tỷ đồng sẽ được dùng để chi trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, trong phần trích quỹ khen thưởng và phúc lợi gần 1.400 tỷ đồng, HĐQT VietinBank cho biết số này bao gồm 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động). Đối với nhân sự quản lý, mức thưởng áp dụng tương đương 1,5 tháng lương bình quân.

VietinBank thuong nhan vien 6 thang luong anh 1
 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cổ đông nhà băng này cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với việc trích gần 1.418 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tuy nhiên, đến nay VietinBank mới chính thức công bố số liệu trích thưởng và phúc lợi cụ thể cho năm 2018.

Đầu tháng 12, HĐQT nhà băng này cũng thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019 với việc dành gần 2.143 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi và khen thưởng nhân viên trong phần 9.283 tỷ lợi nhuận sau thuế riêng lẻ cùng năm.

Số tiền trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 dùng để chi 2,8 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân của người quản lý.

Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2019 và chia cổ tức tiền mặt sẽ được dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Như vậy, mức chi thưởng và phúc lợi tối đa nhân viên VietinBank có thể nhận được đợt này sẽ tương đương gần 6 tháng lương bình quân tại ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính riêng ngân hàng mẹ năm 2019 đã được kiểm toán, mức lương bình quân tháng của nhân viên VietinBank lần lượt đạt 20,52 triệu đồng (2018) và 27,87 triệu đồng (2019).

Như vậy, ước tính mỗi nhân viên VietinBank sẽ nhận được khoảng 140 triệu đồng tiền thưởng và phúc lợi, trong đó bao gồm 61,6 triệu (3 tháng lương bình quân) cho phần thưởng năm 2018 và 78 triệu (2,8 tháng lương bình quân) cho phần thưởng của năm 2019.

HĐQT VietinBank mới đây cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền chia cổ tức là 18/12 và ngày chia cổ tức là 21/1 năm sau.

Ước tính VietinBank sẽ phải chi khoảng 1.862 tỷ để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông đợt này. Nhà băng này cũng có kế hoạch phát hành hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, tương đương 28,79% cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ lên gần 47.954 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của năm 2017-2018 và 3.886 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2019.

Theo Zing

https://zingnews.vn/vietinbank-sap-thuong-nhan-vien-gan-6-thang-luong-binh-quan-post1163483.html