Vingroup muốn phát hành 750 triệu USD trái phiếu quốc tế, đưa người của SK Group vào Hội đồng quản trị

06/08/2019 10:18

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.


Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Theo đó, Vingroup sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa là 750 triệu USD.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm kể từ thời điểm phát hành, tùy theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để thực hiện dự án đầu tư của Vingroup (bao gồm dự án mà Vingroup làm chủ đầu tư và các dự án Vingroup hợp tác đầu tư với công ty con của Vingroup). Ngoài ra, số tiền thu được còn dùng để tăng quy mô vốn của tập đoàn và trả chi phí cho các bên tư vấn.

Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần. Trái phiếu sẽ được phát hành tại thị trường quốc tế và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, Vingroup còn muốn bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. Ứng viên là ông Park Wonchel, sinh năm 1967, người Hàn Quốc. Ông Park Woncheol hiện đang là thành viên hội đồng quản trị SK Investment Vina II và là Phó Tổng giám đốc nhóm hỗ trợ chiến lược tại SUPEX/SK Innovation. SK Group là tập đoàn vừa chi 1 tỷ USD mua cổ phiếu của Vingroup hồi tháng 5/2019 vừa qua.

Tại thời điểm 30/6/2019, Vingroup vay nợ khoảng 4 tỷ USD, trong đó vay nợ ngắn hạn 23.112 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 68.907 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, Vingroup đạt doanh thu thuần gần 61.300 tỷ đồng và bão lãi sau thuế 3.352 tỷ đồng.


Hà My

Theo Trí Thức Trẻ