Trầm hương Thịnh Phúc

Xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways

25/12/2019 20:08

Do có tới 4 thay đổi lớn liên quan đến mô hình tổ chức, quy mô vốn điều nên việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt – Bamboo Airways sẽ phải được sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/12/2019 là thời hạn chót để các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ý kiến đối với đề xuất cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (GPKDVCHK) cho nếu chiểu theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 11564/VPCP – CN.

Vào cuối tháng 11/2019, Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản của Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại (GPKDVCHK) cho Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt. Trước đó, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt đã đề nghị Bộ GTVT xem xét quyết định cấp lại Giấy phép KDVCHK do thay đổi các nội dung lớn liên quan đến KDVCHK đã được cấp.

Cụ thể, hãng hàng không này tiến hành tăng vốn điều lệ từ 1.300 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng; thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần; thay đổi tên các Chi nhánh của công ty: Công ty TNHH Hàng không Tre Việt - Chi nhánh Hà Nội thành Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt - Chi nhánh Hà Nội; Công ty TNHH Hàng không Tre Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Hàng không Tre Việt - Chi nhánh Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt - Chi nhánh Thanh Hóa; thay đổi tên địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thành Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt thực hiện thủ tục xin cấp lại GPKDVCHK trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung của Giấy phép là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Bộ GTVT nhận thấy cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ vì một số nguyên nhân. Theo đó, tại Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt là Nhà đầu tư thực hiện Dự án Vận tải hàng không Tre Việt với số vốn góp là 1.300 tỷ đồng (là vốn chủ sở hữu đã góp đủ), nhưng hiện nay doanh nghiệp xin thay đổi tên thành Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt với 3 cổ đông, bao gồm Công ty Cổ phần tập đoàn FLC với số vốn góp 1.300tỷ đồng; ông Trịnh Văn Quyết với số vốn góp 897,8 tỷ đồng; ông Đặng Tất Thắng với số vốn góp 2,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Bamboo Airways cũng tăng vốn điều lệ từ 1.300 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng trong khi tại Quyết định 1014, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt số vốn góp của Công ty là 1.300 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu đã góp đông.

“Việc cấp lại Giấy phép KDVCHK cho Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt với các thay đổi thông tin về doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc thông tin của doanh nghiệp không còn phù hợp với các Quyết định số 836/QĐ-TTg và 1014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những thay đổi nêu trên và xin ý kiến chỉ đạo trước khi Bộ GTVT cấp lại GPKDVCHK”, Bộ GTVT cho biết.

Anh Minh/Báo Đầu Tư

Link gốc: https://baodautu.vn/xem-xet-cap-lai-giay-phep-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong-cho-bamboo-airways-d113456.html