Bà Nguyễn Thị Như Loan chưa sang tên đất cho Quốc Cường Gia Lai

22/06/2020 11:02

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đang phản ánh quyền sử dụng đất trị giá gần 48 tỷ đồng trên báo cáo tài chính nhưng không có quyền sở hữu.

Phía kiểm toán đã nêu ý kiến ngoại trừ về khoản mục tài sản cố định vô hình của Quốc Cường Gia Lai trong báo cáo tài chính soát xét năm 2019.

Khu đất này có diện tích hơn 26.400 m2, là trụ sở của công ty tại Gia Lai. Quyền sử dụng khu đất này là tài sản góp vốn của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan nhưng chưa sang tên vì đang được thế chấp tại Ngân hàng Ngoại Thương - Vietcombank, nhằm đảm bảo cho khoản vay đầu tư nhà máy thuỷ điện Iagrai 2.

Khoản vay có thời hạn một năm với lãi suất thoả thuận tại thời điểm nhận nợ. Ngoài quyền sử dụng đất của bà Loan, Quốc Cường Gia Lai còn thế chấp một phần tài sản cố định của công ty để vay 71 tỷ đồng.

"Nhà máy đã phát điện, công ty đang làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Ngay khi được chứng nhận quyền sở hữu tại đây, Quốc Cường Gia Lai sẽ giải chấp quyền sử dụng đất để bà Loan hoàn tất thủ tục sang tên cho công ty", văn bản giải trình của Quốc Cường Gia Lai viết. Công ty dự kiến thời điểm hoàn thành việc này là cuối năm nay.

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tính đến cuối năm 2019 xấp xỉ 11.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với trên 74%.

Quốc Cường Gia Lai năm ngoái ghi nhận doanh thu thuần gần 860 tỷ đồng. Bất động sản đóng góp 570 tỷ đồng trong số này, còn lại là doanh thu bán điện, cao su và hàng hoá.

Lợi nhuận sau thuế đã soát xét đạt trên 58 tỷ đồng, chênh lệch hơn 22 tỷ đồng so với báo cáo tài chính do công ty tự lập và giảm hơn 40% so với năm trước. Nguyên nhân dẫn đến việc này, theo ban lãnh đạo, đến từ việc công ty không hạch toán chi phí thuế do quyết toán các năm trước và trích lập thêm dự phòng nợ khó đòi.

Phương Đông

Theo Vnexpress