Bách Hoá Xanh mang về 13.000 tỷ đồng cho MWG nửa đầu năm

29/07/2021 15:17

Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, doanh thu riêng tháng 6 đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

MWG

Ảnh: Internet.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021.

Theo đó, doanh thu thuần công ty trong riêng quý II/2021 đạt 31.658 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc giá vốn hàng bán chỉ tăng 19,5%, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 7.143 tỷ đồng, tăng gần 24%. Tính ra, biên lợi nhuận gộp trong kỳ là 22,6%, cao hơn số quý II/2020 là 21,9%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính MWG cũng tăng 80% lên 305 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí và thuế, lãi sau thuế MWG đạt hơn 1.213 tỷ đồng, tăng 47,2%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của MWG đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 2.551 tỷ đồng, tăng 26%. So với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, MWG đã hoàn thành 50,4% chỉ tiêu doanh thu và 53,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2021, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 53,3%, nhưng chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái; chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) đóng góp 25% và tăng 7%; trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đóng góp 21,4% và tăng 42%. Ngoài ra, chuỗi Bluetronics tăng mạnh nhất 281% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% trên doanh thu.

MWG cũng cho biết, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 6% so với cùng kỳ 2020.

Đối với chuỗi TGDĐ/ĐMX, ngành điện thoại tăng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng trưởng một chữ số; điện tử giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, doanh thu riêng tháng 6 đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1,4 tỷ đồng. BHX tiếp tục cải thiện biên EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) nhưng vẫn lỗ ở cấp độ công ty.

Trở lại với MWG, trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tính tại ngày 30/6/2021 đạt 54.139 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với số đầu năm. Có thể thấy, công ty giảm mạnh việc nắm giữ tiền mặt khi tiền và tương đương tiền số cuối kỳ còn 4.618 tỷ đồng (giảm 37,2%), nhưng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của MWG (tiền gửi và trái phiếu hưởng lãi 6-8,65%/năm) tăng thêm gần 5.500 tỷ đồng lên 13.524 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho MWG cũng tăng gần 3.000 tỷ đồng lên 22.415 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong thiết bị điện tử và điện thoại di động.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày cuối kỳ là 35.879 tỷ đồng, tăng 17,4%. Trong đó, nợ ngắn hạn 19.966 tỷ đồng, tăng thêm 4.341 tỷ đồng so với số đầu năm; Vốn chủ sở hữu 18.259 tỷ đồng, tăng gần 18%.

Theo Tả Phù/Nhà Đầu Tư