Tại sao đại gia 'tháo chạy' khỏi bất động sản Bình Dương?

Bình Dương là một tỉnh có khá nhiều lợi thế về hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, tốc độ tăng trưởng chung ổn định. Tuy nhiên, nhiều đại gia bất động sản như: Nam Tiến, Đất Xanh, Tấc Đất Tấc...