Loạt đại gia bị xử phạt gần tỷ đồng trong cùng 1 ngày

Trong cùng ngày 31/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt nhiều cá nhân, tổ chức vì một loạt các sai phạm.