Thương vụ 1 vốn... 57 lời của cổ đông Thế giới Di động

Mekong Enterprise Fund II thu về gần 200 triệu USD khi bán số cổ phiếu MWG có giá vốn chỉ 3,5 triệu USD. Mekong Enterprise Fund II thu về gần 200 triệu USD khi bán số cổ phiếu MWG có giá...