Startup Bích Ngọc và mục tiêu đưa chè sinh thái Việt Nam ra thế giới

Bé nhỏ nhưng có nghị lực to lớn chính là đánh giá của nhiều người về start-up Bích Ngọc. Uớc vọng năm mới của cô: sản phẩm Ngọc Trà không chỉ tiếp cận nhiều khách hàng trong nước hơn mà...