Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Tổng giám đốc Vingroup: ‘Vsmart sẽ đi từ phân khúc dưới lên’

“Với điện thoại thông minh, chúng tôi sẽ dùng nguyên tắc như với ô tô điện đi từ phân khúc dưới đi lên. Nghĩa là, Vsmart bắt đầu từ các mức giá hợp lý, tương đối bình dân, sau đó...