Nông dân bị bỏ lại phía sau khi... giá lợn tăng

Giá lợn hơi tại Việt Nam đã tăng tới hơn 200%, đang ở mức cao nhất thế giới. Ai cũng nghĩ nông dân nuôi lợn lần này 'trúng đậm', nhưng đáng tiếc, sự thực không phải như vậy.