VinMart

Mỹ phát động chiến tranh thương mại nhưng đang chịu cảnh "gậy ông đập lưng ông"?

<strong> Sau một thời gian phát động chiến tranh thương mại, giờ đây chính trong nước Mỹ đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Một bộ phận của nước Mỹ đang phải gánh chịu những hậu quả đầu tiên của cuộc chiến này, chứ không phải Trung Quốc.</strong>