Donald Trump thao túng tiền tệ?

Vị đương kim Tổng thống Mỹ dường như đang muốn làm mọi cách để giảm thâm hụt thương mại cho nước Mỹ, dù điều đó có đi ngược truyền thống. Đi ngược truyền thống Đó là thứ mà Hoa Kỳ hay gán...