WinComerce nhà bán lẻ của năm

Chuyên gia: Nếu theo mô hình Việt Nam, tăng trưởng của Triều Tiên có thể còn cao hơn cả Việt Nam

<strong> Tình hình kinh tế Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trước khi mở cửa, theo báo Hàn.</strong>