Ông Vũ, bà Thảo gặp lại nhau trên thương trường sau cuộc ly hôn ngàn tỷ, cạnh tranh mở ngàn quán cà phê

Sau sóng gió gia tộc, đã đến chương hồi tiếp theo về cuộc chiến cà phê?