Bài học đầu tư từ huyền thoại Bill Miller (kỳ 1) Quy trình đầu tư của Bill Miller với 5 nguyên tắc cơ bản

Sự kết hợp phong cách đầu tư từ Ben Graham, Warren Buffett, John Williams và Charlie Munger tạo nên nhà đầu tư xuất chúng mang tên Bill Miller.